Nhau thai lợn Dr Select Placenta 300000mg dạng chai

2,100,000 

HSX: Dr.select
Xuất xứ : Nhật Bản

Nhau thai dr.select placenta 300.000 mg dạng chai
Nhau thai lợn Dr Select Placenta 300000mg dạng chai

2,100,000 

  • Lẻ: 093 123 1234 – 090 569 1090
  • Sỉ: 093 123 1234 – 0328 777777
  • Danh mục: ,