Phân bón Nhật – Bí quyết tăng năng suất cây trồng cho nhà nông

Túi: 1kg

Dạng cốm

Xuất xứ: Nhật Bản