Quần gen bụng munafie Nhật bản

Thương hiệu: Munafie

Xuất xứ: Nhật Bản