Son YSL Rouge Pur Couture The Slim – Bảng màu son YSL SLIM

Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Son YSL Rouge Pur Couture The Slim
  • Khối lượng: 2,2g
  • Đối tượng: Phù hợp với mọi đối tượng.
  • Quy cách đóng gói: Dạng thỏi
  • HSX: Yves Saint Laurent- Pháp
Danh mục: ,
Xem Thêm: