Vòng điều hòa huyết áp PIP Magneloop Nhật Bản

500,000  400,000 

Vòng điều hòa huyết áp PIP Magneloop Nhật Bản

500,000  400,000 

Lẻ: 093 744 2854 – 090 569 1090
Sỉ: 093 123 1234 – 093 868 7865