Thuốc Đau Dạ Dày Nhật Bản MMSC Kyabeijin Kowa

700,000  600,000 

Thuốc đau dạ dày Nhật Bản Kyabeijin MMSC Kowa có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày một cách hiệu quả, làm giảm các cơn đau dạ dày một cách nhanh chóng.

Thuốc Đau Dạ Dày Nhật Bản MMSC Kyabeijin Kowa

700,000  600,000 

Lẻ: 090 569 1090 – 093 744 2854
Sỉ: 0938 687 865 – 093 123 1234
Xem Thêm: