600,000 

Thực Phẩm Chức Năng

Tỏi uống Alinamin F50

Thực Phẩm Chức Năng

Tỏi Tiêm Alinamin F50

5,500,000 

Tảo Xoắn Nhật Bản Spirulina

Tảo vàng EX Spirulina dạng nước

295,000 

Thực Phẩm Chức Năng

Viên uống mè đen ITOH Nhật Bản

555,000 
1,100,000