600,000 

Thực Phẩm Chức Năng

Tỏi uống Alinamin F50

Thực Phẩm Chức Năng

Tỏi Tiêm Alinamin F50

Tảo Xoắn Nhật Bản Spirulina

Tảo vàng EX Spirulina dạng nước

295,000 

Thực Phẩm Chức Năng

Viên uống mè đen ITOH Nhật Bản

555,000 
1,100,000 
480,000 

Các Loại thuốc khác

Viên Uống Vitamin E Kirkland

420,000