Rượu Chivas Regal 18 Nhật Bản

Thông tin sản phẩm

nhà sản xuất : Pecnod Ricard

Nồng Độ: 40 %

xuất xứ: Nhật Bản